pátek 13. listopadu 2015

Realitní poradna 11/2015Mnoho nemovitostí má neznámého vlastníka.
Nejste jedním z nich?
 
Katastrální úřady vedou veřejný seznam nemovitých věcí. U mnohých z nich je nedostatečně identifikován jejich vlastník, díky čemuž se neví, komu vlastně patří. Tento stav byl zřejmě nežádoucí, takže se vyřešil jednoduše novými předpisy v občanském zákoníku a na něj navazujícími paragrafy v katastrálním zákoně.
“Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.” “Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.”
Desetiletá lhůta, ve které je možné se o tyto nemovitosti přihlásit, začala běžet 1. ledna 2013. Nepřihlásí-li se nikdo do 31. 12. 2023, propadnou státu.
Nový katastrální zákon uložil katastrálním úřadům povinnost předat informace o nemovitostech, které nemají dostatečně identifikovaného vlastníka, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). ÚZSVM seznam všech těchto nemovitostí zveřejnil na svých webových stránkách. Informace také předal příslušným obecním úřadům, které mají povinnost zveřejnit je na svých úředních deskách.
V seznamu si může každý zjistit, zda se v něm náhodou nenachází nemovitost, ke které má (nebo by mohl mít) vlastnická práva. Doložit vlastnictví je, ale povinností majitele. Pokud tam tedy takovou nemovitost najdete, musíte shromáždit co nejvíce dokumentů, které váš nárok potvrzují a obrátit se přímo na ÚZSVM.
Kromě toho, že se majitelé mohou přihlašovat sami, má ÚZSVM povinnost sám aktivně po takových lidech pátrat. Pokud zjistí, že původní majitelé nemovitosti již nežijí, podá soudu podnět k zahájení řízení o pozůstalosti. Nového vlastníka by pak určilo rozhodnutí soudu.
V souvislosti s touto novinkou už se objevili i falešní pracovníci ÚZSVM a podvodem od lidí vyžadují peníze. ÚZSVM proto vydal varování před těmito lidmi. Skutečný pracovník ÚZSVM poplatek nebude požadovat.