čtvrtek 7. května 2015

Realitní poradna 05/2015
Proč je nutné mít vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budov?
  
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) má jednoduchou, ale velmi potřebnou funkci, slouží ke zhodnocení toho, jak je budova (dům, byt, či jiná nemovitost) energeticky náročná. Díky těmto štítkům se dají snadněji budovy hodnotit a srovnávat z hlediska jejich potřebných nákladů a nároků na energie, potřebných k jejich provozu.
Zjistíme tak snadno, kolik energie daná budova, určená například k prodeji nebo k pronájmu, spotřebuje energie na ohřev vody, vytápění, osvětlení, ale také ochlazování a větrání. Jde vlastně o dokument nebo protokol, který budovy klasifikuje do energetických tříd.
PENB poskytne rychlou informaci každému, kdo se o nemovitost nějak zajímá. Ať už jde o kupujícího, nájemníka, realitní kancelář nebo úředníka. Stačí nahlédnout do tohoto dokumentu a vidíme, zda je stavba, o které se chceme dozvědět více informací, hospodárná nebo ne. Nehospodárné objekty zbytečně spolykají mnoho financí na jejich provoz a zohledňuje se to v jejich ceně při prodeji nebo pronájmu. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, kterou chcete prodat, popř. pronajmout (od r. 2016), musíte si ze zákona nechat zhotovit energetický průkaz budovy, a to na vlastní náklady. Předkládáte jej při inzerování objektu nebo při nabídce. Pokud nemovitost prodáte, je vaší povinností předat kupujícímu originál energetického průkazu, nebo jeho úředně ověřenou kopii, a to už při podpisu kupní smlouvy. Vyhotovení tohoto průkazu je požadováno také, pokud dokazujeme dodržení obecných technických požadavků na výstavbu objektu. Povinnost mít aktualizován PENB se od 1. ledna 2013 vztahuje i na novostavby a budovy, které prošly rozsáhlejší rekonstrukcí (změna na více než 25 % povrchu obálky budovy). Pokud jste vlastníkem bytové jednotky a nemáte vyhotoven PENB, můžete předložit faktury za dodávky energií, a to za třetí vyúčtovací období zpětně. Pokud to nelze, je potřeba PENB vypracovat. Povinnost mít zhotovený tento průkaz bude s největší pravděpodobností platit od roku 2016 pro všechna bytová družstva a vlastníky bytových jednotek. Součástí každého PENB musí být grafické znázornění energetické náročnosti, protokol a klasifikace do jedné ze sedmi existujících tříd (A - G). Třída náročnosti A je velmi úsporná a třída náročnost G zase mimořádně nehospodárná. Díky tomuto sjednocenému a jasnému systému je zařazení jednoznačnější. V průkazu je také zhodnoceno, kolik spotřebované energie spadá pod vytápění, osvětlení, ohřev vody, větrání a chlazení. V neposlední řadě je uvedena platnost a také jméno osoby, která PENB vydala.
Vypracovávat PENB mohou pouze osoby tímto pověřené ze zákona. Jde především o energetické auditory. Dále existují i osoby autorizované, a to v oborech technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a pozemní stavby. Každopádně úplně každý, kdo je k tomu oprávněn, musí být přezkoušen ministerstvem ze znalostí této problematiky a všech náležitostí PENB. Je třeba zdůraznit, že částky za zhotovení PENB se pohybují v řádu několika tisíců korun (záleží na ploše budovy a jejím typu a dále i na rychlosti zhotovení), oproti pokutám, které jsou řádově v desítkách až stovkách tisíc Kč.
Pouze v některých případech odpadá povinnost mít zhotovený PENB. Jedná se o památkové objekty, rekreační objekty, náboženské budovy (chrámy, kostely, mešity,…), objekty s plochou pro obývání menší než 50 m2 a budovy postavené před rokem 1947, které neprošly žádnou významnou rekonstrukcí (výměna kotle k vytápění či ohřevu vody, zateplení, výměna oken,… však spadá do významné rekonstrukce).
PENB jste povinni předložit, ať již prodáváte rodinný dům, bytový dům, komerční objekt nebo jen bytovou jednotku, již při inzerování. Jinak vám také hrozí pokuta. A dále jej musíte předložit také
u podpisu kupní smlouvy. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku nejen pokutování, ale i možnosti, že kupující označí kupní smlouvu za neplatnou a bude chtít vrátit kupní cenu.
Rozhodně méně nepříjemné, než ztratit kupce a platit pokutu, bude dodat veškeré podklady pro zhotovení PENB.
Podklady pro zhotovení PENB:
  • Projektové podklady - pozornost je zaměřena zejména na vlastnosti obálky budovy.
  • Provozní režim budovy - projeví se v počtu hodnocených takzvaných zón ve výpočetním modelu.
  • Zprávu o úrovni vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení.
  • Situace s orientací ke světovým stranám.
  • Technická zpráva souhrnná - případně technické části.
  • Půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností.
  • Pohledy na objekt ze všech stran.
  • Minimálně jeden řez objektem.
Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, avšak při větší změně budovy je třeba jej aktualizovat.